DRILL, s.r.o.

DRILL, s.r.o.

Sme tím vysokokvalifikovaných geológov a geotechnikov s dlhoročnou praxou a skúsenosťami. Našim klientom poskytujeme komplexné služby a riešenia v oblasti inžinierskej geológie, hydrogeológie, geológie životného prostredia a geotechniky s pôsobnosťou na celom území SR.

Inžinierska geológia

Inžinierska geológia je aplikáciou geológie do inžinierskej oblasti. Je považovaná za spojenie medzi klasickými geovedami a stavebným inžinierstvom či geotechnikou. Cieľom je zabezpečiť aby boli geologické faktory rozpoznané a zohľadnené vzhľadom na umiestnenie, dizajn, konštrukciu, prevádzkovanie a údržbu...
Čítať viac "Inžinierska geológia"

Hydrogeológia

Hydrogeológia je veda zaoberajúca sa podzemnými vodami, ich pôvodom, podmienkami výskytu, zákonitosťami pohybu, ich fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami a ich interakciou s okolitým prostredím. vyhľadávanie zdrojov pitnej i úžitkovej vody, ich kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie,projektovanie a budovanie zdrojov podzemných vôdnávrh a...
Čítať viac "Hydrogeológia"

Geológia životného prostredia

Geológia životného prostredia je veda  zaoberajúca sa geologickými podmienkami existencie a rozvoja ľudskej spoločnosti a jej vplyvmi na geologické a životné prostredie. Jej úlohou je zabezpečenie racionálneho využívania geologického prostredia pri zachovaní trvalého rozvoja a udržateľnosti. Taktiež sa zaoberá...
Čítať viac "Geológia životného prostredia"

Technické a laboratórne práce

Zastrešíme pre vás kompletné technické a laboratórne práce, vrátane: vrtné práce, dynamické penetračné skúškykomplexné laboratórne spracovanie vzoriek zemín a vôd odobratých z prieskumných vrtov, studní a pozorovacích objektovhĺbkové zakladanie na pilotách a mikropilotáchčerpacie, vsakovacie a stúpacie skúšky,terénne geotechické skúšky,stavebno – geologický...
Čítať viac "Technické a laboratórne práce"

O nás

Spoločnosť DRILL bola založená v roku 2005 v Bratislave. Zakladateľmi a pracovníkmi našej spoločnosti sú skúsení, vysokokvalifikovaní  geológovia a geotechnici s dlhoročnou praxou a skúsenosťami ako aj mladší odborníci, ktorí výstižnejšie zohľadňujú podmienky a nároky rozvíjajúceho sa trhu. Poskytujeme komplexné služby a riešenia v oblasti inžinierskej geológie, hydrogeológiegeológie životného prostredia geotechniky s pôsobnosťou na celom území SR. Patríme medzi moderné a progresívne spoločnosti v uvedenej sfére a spolupracujeme s desiatkami zahraničných i domácich klientov. Našim cieľom je poskytovať odborné služby na úrovni s ohľadom na potreby investora.