DRILL, s.r.o.

Technické a laboratórne práce

Zastrešíme pre vás kompletné technické a laboratórne práce, vrátane:

  • vrtné práce, dynamické penetračné skúšky
  • komplexné laboratórne spracovanie vzoriek zemín a vôd odobratých z prieskumných vrtov, studní a pozorovacích objektov
  • hĺbkové zakladanie na pilotách a mikropilotách
  • čerpacie, vsakovacie a stúpacie skúšky,
  • terénne geotechické skúšky,
  • stavebno – geologický dozor a zemné práce